Hướng dẫn bật Debugging trên điện thoại

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn bật Debugging trên điện thoại
  4. hướng dẫn

hướng dẫn

Bước 1: Vào Settings

Bước 2: Tìm đến phần About phone

 

Bước 3: Bấm nhanh 7 lần Build number liên tiếp

 

Bước 4: Quay lại System lướt xuống tìm đến phần Developer options

 

Bước 5: Đến phần debugging bật Android debugging lên

 

Bước 6: Bảng Allow hiện lên bấm ok là xong

 

Bước 7: Cắm dây usb vào máy, bảng Allow USB debugging hiện lên, tích √ vào dòng ” Always allow from this computer ” → Allow

Bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng? Liên hệ hỗ trợ?
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?