Hướng dẫn cài đặt WinChanger máy Sony Xperia XZ1

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn cài đặt WinChan...
  4. Yêu Cầu

Yêu Cầu

Máy yêu cầu phải Unlock được bootloader 

Mã của máy phải là G8341

Máy XZ1 bản quốc tế hoặc thị trường VN thì khi cài ROM Winchanger lắp SIM mới có sóng 4G/LTE.
máy XZ1 bản Nhật khi cài ROM gốc thì có sóng, khi cài ROM Winchanger thì ko có sóng.

How can we help?