1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn cài đặt Winchan...
  4. hướng dẫn

hướng dẫn

Bước 1: Tắt máy A1

Bước 2: Giữ nút nguồn + giảm âm đến khi hiện chữ fastboot rồi cắm máy vào

Bước 3: Chạy file setup trong bộ cài đợi chạy xong

Bước 4: Chờ máy khởi động lên, bật debug, kết nối với tool winchanger lấy key và liên hệ admin để active key nha các chiến hữu :)))

Bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng? Liên hệ hỗ trợ?
Was this article helpful to you? No 1 Yes

How can we help?