Hướng dẫn cài rom Winchanger Xiaomi A2

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn cài rom Winchan...
  4. Hướng dẫn

Hướng dẫn

Bước 1: Tắt nguồn điện thoại, nhấn nguồn + giảm âm để vào chế độ Fastboot

 

Bước 2: Chạy file unlock_1, trên điện thoại bấm nút volume xuống, chọn ” UNLOCK THE BOOTLOADER ” rồi bấm nguồn để vào

 

Bước 3: Chờ máy khởi động lên rồi tiếp tục vào Fastboot chạy file unlock_2, trên màn hình điện thoại tiếp tục chọn ” UNLOCK THE BOOTLOADER ” như ở bước 2

 

 

Bước 4: Tiếp tục chờ máy khởi động lên và tắt nguồn. Vào chế độ Fastboot rồi chạy file setup 1. Trên màn hình điện thoại chọn Wipe → Fomat data → nhập yes → tích dấu V dưới bàm phím điện thoại

 

 

 

Bước 5: Bấm chạy flie setup2 chờ máy chạy xong khởi động lại là xong

 

How can we help?