1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn cài rom Winchan...
  4. Hướng dẫn

Hướng dẫn

Bước 1: Tắt nguồn điện thoại, nhấn nguồn + giảm âm để vào chế độ Fastboot

 

Bước 2: Chạy file unlock_1, trên điện thoại bấm nút volume xuống, chọn ” UNLOCK THE BOOTLOADER ” rồi bấm nguồn để vào

 

Bước 3: Chờ máy khởi động lên rồi tiếp tục vào Fastboot chạy file unlock_2, trên màn hình điện thoại tiếp tục chọn ” UNLOCK THE BOOTLOADER ” như ở bước 2

 

 

Bước 4: Tiếp tục chờ máy khởi động lên và tắt nguồn. Vào chế độ Fastboot rồi chạy file setup 1. Trên màn hình điện thoại chọn Wipe → Fomat data → nhập yes → tích dấu V dưới bàm phím điện thoại

 

 

 

Bước 5: Bấm chạy flie setup2 chờ máy chạy xong khởi động lại là xong

 

Bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng? Liên hệ hỗ trợ?
Was this article helpful to you? No Yes

How can we help?