Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng các chứ...
 4. Các chức năng phụ khác

Các chức năng phụ khác

  1.  Random SIM Info : Thay đổi info sim.
  2. Save SIM Info : Lưu lại info sim – giữ nguyên info máy.
  3. Wipe All : Xóa chữ diệu  cache rác & xóa data các app đã chọn.
  4. Wipe Mail : Xóa Mail hiện tại trong máy – giữ nguyên info máy.
  5. Reset Info : Reset lại info cũ lúc chưa ấn nút Randome.
  6. Factory Info : Reset máy về lại info gốc chưa Change Info.
 • Cài đặt hỗ trợ khác SETTING

 1. Add Package: Thêm vào các đường dẫn của app hoặc game đã tải về để xóa dữ liệu khi change hoặc wipe.
 2. Configuration :
  • Random Carrier Code
  • Random Phone
  • Move After Restore ( Tick vào đây file backup sẽ chuyển đi qua folder C://WINALL/winrestore sau khi restore )
  • Check Ip ngay trên Vysor , khỏi phải mất công vào web check xem điện thoại đã IP mới chưa.
  • Fix PAD-FGO ( Tick vào tự động chạy fix khi change máy )
  • Fix SafeTy-Net ( Tick vào tự động chạy file khi change máy )
  • New Devices (Tick vào đây để thêm các info model mới)
  • New Devices Many ( Tick vào đây để thêm nhiều nhiều các info mới )
  • Tắt WIFI khi Restore Mail
 3. Chức năng hỗ trợ khác1 : Load menu chính tool

  2 : Quản lý file backup ( Có thể restore file hoặc xóa ,..)

  3 :  Quản lý file trong winstore 

  4 : Đăng xuất hoặc update tool mới nhất ( Check Update)

  5 : Check key đã nhận ở user  – Expired

How can we help?