Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger
 4. Các chức năng phụ khác

Các chức năng phụ khác

  1.  Random SIM Info : Thay đổi info sim.
  2. Save SIM Info : Lưu lại info sim – giữ nguyên info máy.
  3. Wipe All : Xóa chữ diệu  cache rác & xóa data các app đã chọn.
  4. Wipe Mail : Xóa Mail hiện tại trong máy – giữ nguyên info máy.
  5. Reset Info : Reset lại info cũ lúc chưa ấn nút Randome.
  6. Factory Info : Reset máy về lại info gốc chưa Change Info.
 • Cài đặt hỗ trợ khác SETTING

 1. Add Package: Thêm vào các đường dẫn của app hoặc game đã tải về để xóa dữ liệu khi change hoặc wipe.
 2. Configuration :
  • Random Carrier Code
  • Random Phone
  • Move After Restore ( Tick vào đây file backup sẽ chuyển đi qua folder C://WINALL/winrestore sau khi restore )
  • Check Ip ngay trên Vysor , khỏi phải mất công vào web check xem điện thoại đã IP mới chưa.
  • Fix PAD-FGO ( Tick vào tự động chạy fix khi change máy )
  • Fix SafeTy-Net ( Tick vào tự động chạy file khi change máy )
  • New Devices (Tick vào đây để thêm các info model mới)
  • New Devices Many ( Tick vào đây để thêm nhiều nhiều các info mới )
  • Tắt WIFI khi Restore Mail
 3. Chức năng hỗ trợ khác1 : Load menu chính tool

  2 : Quản lý file backup ( Có thể restore file hoặc xóa ,..)

  3 :  Quản lý file trong winstore 

  4 : Đăng xuất hoặc update tool mới nhất ( Check Update)

  5 : Check key đã nhận ở user  – Expired

Bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng? Liên hệ hỗ trợ?
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?