Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trong Winchanger

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng các chứ...
  4. (Change – Backup &#...
  5. Restore

Restore

+ Cách để Restore mail or Restore App + Info Backup:

  • Tìm tên mail hoặc tên file đã backup ở phần Search Backup (1 ) rồi enter, tìm được nó sẽ hiện ra file (2) thấy chuẩn file rồi thì ấn Restore Mail (3) là Reboot máy lên là ok.
  • Phần B&S Mail (4) hoặc B&S App là vừa Backup Mail hoặc App hiện tại trong máy và Restore file đã chọn lên.

How can we help?